Husk indbetaling af rest- og aconto skat

10.08.2021

Du kan snart forvente, at årsopgørelsen for selskaber for regnskabsåret 2020 rammer den digitale digitale postkasse i løbet af oktober måned.

Har dit selskab haft overskud de seneste regnskabsår, skal du huske at indbetale rest- og aconto skat – senest den 20. november 2021. 

Betalingen af aconto skat er baseret på den faktiske skat, som dit selskab har betalt i de seneste indkomstår.

Forventer du overskud i de kommende regnskabsår?

Forventer du overskud i de kommende regnskabsår bør du overveje indbetaling af den frivillige acontoskat, da du undgår at betale et ikke-fradragsberettiget tillæg af restskatten. Dette vil også spare negative renter ved overskudslikviditet. 

Som selskab skal du betale de ordinære aconto rater, men kan supplere med frivillige forhøjelser, hvis du forventer større overskud. Den ordinære aconto skat bliver beregnet af Skattestyrelsen og opgøres som 50 % af gennemsnittet for de seneste tre års indkomstskat. 

Den frivillige acontoskat beregner selskabet selv og kan indbetales, som supplerende skat, hvis du mener, at den ordinære aconto skat ikke dækker den faktiske skat for det gældende indkomstår. Det kan være en fordel at indbetale en frivillig aconto skat, da du derved undgår at betale et ikke-fradragsberettiget restskattillæg, som vi foventer at blive på 4,4% for 2021. 

Hvis du allerede nu ved, at resultatet for skatteåret 2021 ikke bliver så højt, kan du også søge om at få nedsat den ordinrære rate, der forfalder til november.

Datoer, du bør huske

Selskabet kan frit vælge at betale frivillig acontoskat en, to eller tre rater:

  • Første rate: indbetaling enten i marts eller november 
  • Anden rate: november
  • Tredje rate: februar – senest den 1. februar året efter indkomståret

Vær opmærksom, at der kan forventes et tillæg af indbetaling af den tredje rate i februar. 

Indberet din frivillige indbetaling

Du skal være opmærksom på, at for at Skattestyrelsen kan se, at din frivillige indbetaling til selskabets skattekonto skal gå til dækning af aconto skat, er det vigtigt, at du foretager en indberetning hos Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv om den frivillige acontoskat. 

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, står vi altid klar med et par skarpe øjne til at hjælpe, så kontakt os i dag